قصاص مجازات قاتل افغاني كه هموطنش را كشت

يك تبعه افغاني كه اسفندماه سال 83 هموطن خود را بر سر معامله مواد مخدر با ضربه هاي چاقو به قتل رسانده بود صبح امروز از سوي قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران به قصاص محكوم شد. ساعت 8 صبح روز 24 اسفندماه سال 83 مأموران كلانتري 161 ابوذر در جريان قتل يك تبعه كشور افغانستان در يك گاراژ جاده ساوه و خيابان سجاد جنوب قرار گرفتند. مأموران پس از حضور در گاراژ در اتاق نگهباني با جسد جوان 25 ساله اي به نام عبدالرسول رو به رو شدند كه با ضربه هاي متعدد چاقو به ناحيه گردن و پيشاني اش به قتل رسيده بود. پس از تحقيقات مقدماتي جسد به پزشكي قانوني منتقل و بررسيها براي شناسايي هويت عامل جنايت آغاز شد. كارآگاهان در تحقيقات خود پي بردند شب حادثه يكي از هموطنان مقتول به نام نقيب الله ميهمان او بوده است. متهم 28 اسفندماه همان سال دستگير و به قتل اعتراف كرد. متهم روز گذشته در جلسه محاكمه اش با قبول اتهام قتل گفت: به خاطر خريد و فروش مواد مخدر با او اختلاف حساب پيدا كرده بودم كه روز حادثه سر اين موضوع با هم درگير شده و او را با ضربه هاي چاقو كشتم. با دفاعيات متهم قضات براي صدور حكم وارد شور شدند و با اكثريت راي نقيب الله را به قصاص محكوم كردند.

/ 0 نظر / 13 بازدید