مهمترین منشا و قابلیت نظام صنفی رایانه ای، پشتوانه اعضا آن است

فاوانیوز: نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: نظام صنفی رایانه ای نه فقط سازمان که مجموعه قواعد و مقرراتی است كه در جهت ساماندهی، ایجاد تشكیلات، تعیین وظایف و نظم بخشی به فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار تدوین گردیده است.

به گزارش فاوانیوز از سازمان نظام صنفی رایانه ای، "سهیل مظلوم" در نخستین سمینار یک روزه مدیران اجرایی سازمان که در محل این سازمان برگزار شد، به تشریح جایگاه سازمان در ساختار فناوری اطلاعات کشور پرداخت.وی، ساماندهی بازار فناوری اطلاعات، نظم بخشی به بازار و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای را از اهداف تشکیل سازمان برشمرد و اظهار داشت: تشکیل سازمان در قالب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مطرح شده است و با تشکیل سازمان می توان انتظار داشت که علاوه بر ساماندهی بازار، قانون کپی رایت و حقوق مولفین رعایت شود.مظلوم گفت: از آنجا که تشکیل سازمان از قبل تعریف نشده بود، در ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای این کار صورت گرفت.وی اظهار داشت: مهمترین منشا و قابلیت سازمان پشتوانه اعضا آن است چراکه پیش از اینکه سازمان ریشه از دولت داشته باشد، یک تشکل غیردولتی است و تشکل های غیردولتی دارای اعضا توانمند، متحد و منسجم هستند که موفق می شوند و اگر می بینیم که دولت و مجلس قانون تشکیل سازمان را تعریف می کنند، به دلیل پیشینه و پشتوانه اعضای آن است. نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای اضافه کرد: علاوه بر پشتوانه اعضا، تاکید قانونی به عنوان نهاد نظم بخش و ساماندهی بازار (به صراحت ماده 12)، بندهای مکرر آیین نامه دولت مبنی بر نقطه تعامل بخش خصوصی با دولت، مصوبات شورای عالی انفورماتیک کشور به قائم مقامی از سوی دولت، حکم رئیس جمهور به رئیس سازمان، شبکه عصبی فراگیر در کل کشور و تشکیل شورای انتظامی از دیگر اهرم های توانمندی سازمان نظام صنفی رایانه است. عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور افزود: انتظار اصلی که از سازمان وجود دارد، این است که یک پل ارتباطی باشد که بتواند با این نقش، فضایی را فراهم کند که گسست بین دولت و صنف ایجاد نشود. بدین معنی که اگر دولت مساله ای دارد که می خواهد آن را با بخش خصوصی مطرح کند از طریق سازمان این کار را انجام دهد و بخش خصوصی هم اگر می خواهد از منافع خود دفاع کند، از طریق سازمان این کار را انجام دهد.وی در ادامه باتوجه به ماهیت سازمان افزود: چهار گروه وجود دارند که از سازمان توقعات و انتظاراتی  داشته و خواهند داشت که این گروه ها عبارتند از اعضا، دولت، کارفرمایان و جامعه.مظلوم گفت: دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای صنف، تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان، ایجاد شرایط برابر برای رقابت، تسهیل شرایط کسب و کار، اقدام برای مقررات زدایی، تدوین استانداردهای کاری، ساماندهی بازار نیروی انسانی، ارتقاء دانش فنی اعضاء، برگزاری نمایشگاه ها و سمینارها، اجرای برنامه هایی برای افزایش تقاضای بازار و جذب امکانات و تسهیلات رفاهی نظیر وام و بیمه گروهی از جمله انتظارات اعضا به شمار می رود.وی ادامه داد: همچنین دولت نیز به عنوان گروه دوم انتظاراتی مبنی بر حضور در مراجع تصمیم گیری به عنوان نماینده بخش خصوصی، کمک در جهت کاهش تصدی گری دولت در اموری نظیر رتبه بندی و تعیین ظرفیت انجام کار، مشارکت در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت توسعه فناوری، برقراری نظم در درون صنف به جای دولت، کمک به ترویج تحقیق و توسعه در تولید دانش در میان اعضاء و تنظیم مقررات و رگولاتوری بازار دارد.مظلوم در پایان، ایجاد اطمینان از حفظ حقوق کارفرمایان در مقابل اعضای خاطی، تدوین روش های ارجاع و تحویل کار، تهیه مبانی قیمت گذاری، جلوگیری از رقابت های تخریبی اعضاء، سنجش و نظارت بر صلاحیت فنی اعضاء را انتظارات کارفرمایان و تقویت و توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات، کمک به توسعه کاربری فناوری اطلاعات، برگزاری همایش ها و مسابقات، دفاع از حقوق شهروندان در مقابل اعضای خاطی و توسعه انتشارات نشریات تخصصی را از انتظارات آحاد ملت و شهروندان برشمرد.

/ 0 نظر / 16 بازدید