دوچرخه بدون زنجير

عادتهاي فکري ، جزو جدانشدني از زندگي و شيوه تفکر ما هستند. طبيعت سيستم آفرينش مغز ما اين گونه است که تمايل دارد همان گونه که تا به حال مي انديشيده ، تفکرش را ادامه دهد و رفتارهاي آينده و تغييرات مدنظر خود را با استناد به آنچه در ذخيره حافظه خود دارد و همه چيزهايي که تاکنون ديده است ، پيشنهاد دهد. اينرسي خودبه خود راه حل هاي پيشنهادي اش را در بهبود شرايط کنوني سيستم و محصول جستجو مي کند و چندان در پي تحول و تغييرات اساسي نيست ، مگر آن که آگاهانه سمت و سوي فکر را به ناديده ها و دور از ذهن ها سوق دهيم. اين جهت دهي ، امروزه ابزارها و تکنيک هاي شناخته شده اي دارد. اين تکنيک ها هم نظام مند هستند و هم تفکر خلاق را در دل دارند.شرکت Dekra دوچرخه اي را بتازگي ابداع کرده است که زنجير ندارد، در حالي که زنجير براساس عادتهاي فکري ما، از ملزومات دوچرخه به شمار مي آيد. زنجير نداشتن دوچرخه ، ايده اي است شبيه سيم نداشتن تلفن و ملخ نداشتن هواپيما. اين دوچرخه بي زنجير، بي صدا، راحت و مطلوب توليد شده ، مزاياي ديگري نيز دارد. نداشتن زنجير، يعني خلاصي از روانکاري با روغن و گريس ، يعني عدم نگراني از گرد و خاک و برف و باران و يعني بي نيازي به قاب زنجير براي محافظت پا و لباس.وقتي اين دوچرخه 300دلاري که به اندازه عمر کاريش گارانتي دارد را مي رانيد، فقط صداي گردش بلبرينگ هاي چرخ عقب را مي شنويد و صداي بادي که از شکافتن هوا در حين حرکت ايجاد مي کنيد. دوچرخه بدون زنجير، يک محور افقي دارد که حرکت دوراني پدال را به چرخ عقب منتقل مي کند تا دوچرخه را در سطوح ناصاف نيز براحتي به حرکت درآورد. دنده هاي آلومينيومي آن ، تنظيم حرکت با 3 سرعت مختلف را ممکن مي کند و ترمز کششي آن توقف راحت تري را براي دوچرخه سوار ممکن مي سازد. از منظر دانش نوآوري نظام يافته ، در اين اختراع بر کارکرد تمرکز شده است تا راه حل ديگري به جاي زنجير چرخ براي انجام همان کار يافت شود. در مسير يافتن راه حل نيز به روندهاي تکامل و اصول غلبه بر تضاد توجه شده است. از اين ديدگاه ، هنوز جاي بهبودهاي جزيي براي ارتقاي کيفيت و عملکرد دوچرخه وجود دارد تا پس از آن ، شاهد ابداع و معرفي نسل جديدي از دوچرخه ها باشيم.فکر مي کنيد دوچرخه هاي آينده چه شکلي باشند و چگونه راه بروند!؟

/ 0 نظر / 14 بازدید