مزاحم تلفني تهديد به اسيدپاشي کرد

مرد ناشناسي که طي تماس هاي تلفني با محل کار يک مامور نيروي انتظامي وي و اعضاي خانواده اش را تهديد به مرگ و اسيدپاشي کرده است ، تحت تعقيب پليسي قضايي قرار گرفت. به گزارش خبرنگار جام جم ، يکي از ماموران انتظامي تهران روز گذشته به شعبه ششم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران مراجعه و از مزاحمت هاي تلفني يک مرد ناشناس شکايت کرد. مامور پليس در تشريح ماجرا به بازپرس يونسي گفت : از 2 روز پيش مردي ناشناس به عناوين مختلف با محل کارم تماس گرفته و برايم ايجاد مزاحمت کرده است.مرد شاکي ادامه داد: اوايل به گمان اين که مزاحمت ها شوخي اي بيش نيست و از طرف يکي از همکاران يا دوستانم است ، توجهي به حرفهايش نکردم تا اين که او شروع به تهديد کردن من و اعضاي خانواده ام کرد.به گفته شاکي ، مزاحم تلفني تهديد کرده است اگر همکارانم از اين موضوع مطلع شوند من و اعضاي خانواده ام را به گروگان مي گيرد و بر چهره هايمان اسيد مي پاشد.وقتي تهديدهايش جدي شد ، تصميم گرفتم ماجرا را به همکارانم اطلاع دهم و از مرد ناشناس شکايت کنم.بنا بر اين گزارش ، با اطلاعاتي که مرد شاکي در اختيار بازپرس يونسي قرار داد ، پرونده براي تحقيقات به مرکز پليس پايتخت ارسال شد تا مرد ناشناس شناسايي و علت و انگيزه اش از مزاحمت هاي تلفني براي مامور پليس فاش شود.

/ 0 نظر / 14 بازدید