جک

معلم از بچه‌ها پرسيد: در آينده مي‌خواهيد چه كاره شويد؟

احمد: من مي‌خوام ناخدا بشم.

رامين: من مي‌خوام دكتر بشم.

سارا: من مي‌خوام يه مادر خوب بشم.

ابوالفضل: من مي‌خوام به سارا كمك كنم که يه مادر خوب بشه

 

/ 0 نظر / 5 بازدید