نخستین سیم کارت رند به قیمت 7 میلیون و 210 هزار تومان فروخته شد

فاوانیوز: بالاترین قیمت برنده در مزایده شماره های رند، 7 میلیون و 210 هزار تومان بود که برای شماره 09122111111  با قیمت پایه 3 میلیون و 630 هزار تومان، پرداخته شد.

به گزارش فاوانیوز از شرکت ارتباطات سیار، کمترین قیمت برنده نیز 650 هزار تومان با قیمت پایه 600 هزار تومان برای شماره 09122002728 اعلام شد.براساس این گزارش، جلسه نهایی مزایده 500 شماره رند و مناسب، 20 آبان ماه و با حضور مقامات مسوول، در محل کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات سیار، برگزار شد و برندگان واجد شرایط برای دریافت 59 شماره، مشخص شدند.در طول مدت مزایده شماره های رند و مناسب، مجموعاً 263 سند فروخته شد که نهایتا 180 پیشنهاد برای 61 شماره واصل گردید.این گزارش می افزاید: پس از بازگشایی پاکات پیشنهاد، چک سپرده مربوط به برندگان دو شماره ناقص بود و در نتیجه برندگان 59 شماره مشخص شدند.توزیع برندگان به این  ترتیب است که یک نفر، 10 شماره، یک نفر، 9 شماره، یک نفر، 6 شماره، یک نفر، 4 شماره، پنج نفر، هریک 2 شماره و 20 نفر، هریک یک شماره خریداری کردند.نتیجه مزایده و اقدامات بعدی مورد نیاز، از طریق اداره کل تدارکاتی شرکت ارتباطات سیار، به صورت مکتوب برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده ارسال می شود.

/ 0 نظر / 15 بازدید