دستگيري پسر 26 ساله به اتهام اغفال و تعرض به بيش از 10 دختر جوان

تحقيقات در خصوص پسر جواني كه با اغفال دختران و زنان جوان بسياري آنها را مورد تعرض قرار مي داد در شعبه ششم دادياري دادسراي جنايي تهران آغاز شد. 30مهرماه امسال زني با مراجعه به دادسراي جنايي تهران از پسر جواني به اتهام تجاوز به عنف شكايت كرد. زن جوان به نام ناهيد در شكايتش به مأموران گفت: چندي پيش به دليل اختلافاتي كه با همسرم داشتم تصميم به طلاق گرفتم به همين خاطر شكايتي را در دادگاه خانواده مطرح كردم. همسرم قصد داشت با خروج از كشور مهريه مرا را پرداخت نكند. چند روز قبل، از مقابل دادگاه خانواده با خاله ام تماس گرفتم تا او را در جريان ماجرا قرار دهم. پس از تمام شدن تلفنم پسر جواني به من مراجعه كرد و خود را از افراد بانفوذ معرفي كرد و گفت، مي تواند همسرم را ممنوع الخروج كند تا مهريه ام را دريافت كنم. پسر جوان سپس شماره تلفن همراهش را به من داد و خواست با او تماس بگيرم فرداي آن روز با او تماس گرفتم كه متهم مرا به خانه اش در ستارخان دعوت كرد تا در آنجا درباره مشكلم صحبت كنيم. من كه فريب حرف هاي پسر جوان را خورده بودم و قصد داشتم هر چه زودتر مشكلم را حل كنم دعوت او را قبول كردم. روز حادثه به خانه اش در ستارخان رفتم چند لحظه از ورودم نگذشته بود كه متهم به نام آرش چاقويي زير گلويم گذاشت و تهديد كرد اگر به خواسته هاي او عمل نكنم مرا مي كشد. آرش با تهديد چاقو لباس هايم را از تن خارج كرد و شروع به عكس برداري از من كرد. پسر جوان سپس مرا مورد تعرض قرار داد و تهديد كرد اگر موضوع را به كسي بگويم عكس و فيلم هايي كه از من گرفته است تكثير و در شهر توزيع مي كند. ابتدا به خاطر ترس از توزيع عكسها و فيلم از شكايت منصرف شدم اما در ادامه متوجه شدم او قصد اخاذي از من رادارد. با شكايت زن جوان پرونده براي رسيدگي در اختيار ناصر قريشي زاده داديار شعبه ششم دادسراي جنايي تهران قرار گرفت. قاضي پرونده باتوجه به حساسيت موجود دستور بازداشت متهم را صادر كرد. مأموران در تحقيقات خود متوجه شدند متهم در يك مغازه فروش پوشاك كار مي كند. سرانجام 11 آبان ماه امسال آرش از سوي مأموران شناسايي و دستگير شد. متهم پس از انتقال به شعبه ششم دادياري دادسراي جنايي تهران منكر اتهام خود شد و گفت: با زن جوان هيچ رابطه اي نداشته است. در ادامه مأموران به بازرسي خانه او پرداخته و در آنجا گواهينامه و كارت ملي شاكي را پيدا كردند. همچنين موبايل آرش توقيف شد و در بازبيني آن 50 فيلم مستهجن كشف شد كه در بيش از 10 مورد از آنها متهم در حال ارتباط نامشروع با زنان و دختران جوان بود. با بدست آمدن اين سرنخ تحقيقات مجدد از متهم آغاز شد كه او با قبول ارتباط نامشروع گفت: پس از دوستي با دختران آنها را به خانه ام مي آوردم و با آنها رابطه برقرار مي كردم. صبح امروز قاضي قريشي زاده پس از بازجويي از متهم او را با قرار قانوني براي تحقيقات بيشتر و شناسايي دختران كه با آنها در فيلمها رابطه داشته است تحويل اداره آگاهي تهران داد. مأموران احتمال مي دهند آرش پس از اغفال دختران با آنها رابطه نامشروع برقرار مي كرد. متهم 26 ساله همچين با فيلمبرداري از طعمه هاي خود آنها را وادار به سكوت مي كرد.

/ 0 نظر / 13 بازدید