در فاصله ۹۰ سانتیمتری طلا...

THINK AND GROW RICH

در فاصله 90 سانتي متري طلا . . .

يكي از علل عمده شكست و ناكامي اين است كه در برخورد با مشكلاتِ موقّتي متوقّف مي شويم و دست از تلاش بر مي داريم.هر كسي اين را زماني تجربه كرده است.

در روزگاري كه همه در انديشه طلا بودند يكي از عموهاي داربي گرفتار "تب طلا" شد.راهي غرب شد تا با حفاري زمين به ثروت برسد.او هرگز نشنيده بود كه در مغز انسان طلايي به مراتب بيش از آنكه او از زمين بيرون بياورد وجود دارد.او با اخذ اجازه نامه با بيل و كلنگ سرگرم كار شد.بعد از هفته ها كار طاقت فرسا به كلوخه هاي برّاق طلا رسيد.اكنون به وسيله اي نياز داشت كه اين كلوخه ها را از دل خاك بيرون بكشد.بي آنكه كسي متوجّه شود روي معدن را پوشانيد و عازم شهر ويليامزبرگ در ايالت مريلند شد تا موضوع را براي بستگان و برخي از همسايگان بازگو كند.آنها دور هم جمع شدند و پول خريد دستگاه حفّاري را تدارك ديدند، آن را خريدند و به محل معدن طلا بردند.عمو و داربي سرگرم كار شدند.نخستين كاميون كلوخه ها را به كوره ذوب و استخراج طلا فرستادند.معلوم شد كه يكي از غني ترين معادن كلورادو را يافته اند.حمل چند كاميون كلوخه طلا كافي بود تا همه بدهي هاي آنها را پاك كند و نوبت به سود كلان برسد.متّه هاي حفّاري زمين را مي شكافتند.اميد داربي و عمويش بيشتر مي شد تا اينكه اتّفاقي افتاد.رگه هاي طلا بي مقدّمه ناپديد شدند.آنها به پايان رنگين كمان رسيده بودند.از معدن طلا ديگر اثري نبود.به كندن زمين ادامه دادند، مأيوسانه مي خواستند رگه طلا را از نو بيابند، امّا موفّق نشدند.سرانجام تصميم گرفتند كه دست از كار بكشند.دستگاه حفّاري را به چند صد دلار فروختند و با قطار به ديارشان برگشتند.كسي كه دستگاه را خريده بود از يك مهندس معدن خواست تا به معدن نگاهي بيندازد و براي او محاسبه كوچكي انجام دهد.مهندس مزبور نظر داد كه پروژه حفّاري معدن از آن جهت شكست خورده كه صاحبان آن با  كار معدن و اصول حاكم بر آن آگاه نبودند.مسّاحي اين مهندس نشان داد كه رگه طلا در فاصله 90 سانتي متري از محلّي كه خانواده داربي كارشان را متوقّف كرده بودند از نو پديدار خواهد شد و دقيقاً اين اتّفاق افتاد.كسي كه دستگاه حفّاري را خريده بود ميليونها دلار ثروت انباشت كرد.او به حقيقت مهمّي توجّه كرده بود و آن اين كه قبل از تسليم شدن و دست از كار كشيدن بايد با متخصّص به مشورت نشست.

كتاب:بينديشيد و ثروتمند شويد- نويسنده:ناپلئون هيل- مترجم:مهدي قراچه داغي- انتشارات شباهنگ- صفحه19

/ 0 نظر / 14 بازدید