انفجار در کارخانه 4 کارگر را زير آوار برد

fire.jpg

در پي انفجار کارخانه شوگا در جاده مخصوص کرج ، 4 نفر روانه بيمارستان شدند. به گزارش خبرنگار ما ، ساعت 7:30 روز گذشته در پي انفجار در کمپرسور کارخانه شوگا در حوالي مهرآباد جنوبي تهران ، به بخشهايي از کارخانه آسيب رسيد. به دنبال اين حادثه ، يکي از کارگران کارخانه با مرکز فوريت هاي پليسي 110 و اورژانس تماس گرفت و ماجرا را اطلاع داد. به اين ترتيب ، ماموران پليس و نيروهاي امدادي از 4 ايستگاه آتش نشاني بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و 4 نفر از مجروحان را که زير آوار مانده بودند ، نجات دادند و براي درمان به بيمارستان منتقل کردند. مهندس فتح الله تيموري ، سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران درباره اين حادثه گفت : علت وقوع حادثه و ميزان خسارت ناشي از آن به کارخانه هنوز اعلام نشده است و از سوي کارشناسان تحت بررسي است.وي ادامه داد: وجود گاز و روغن در انجام کارهاي کارخانه اي ، مي تواند يکي از علتهاي وقوع اين حادثه باشد. در پي اين حادثه ، بخشي از ساختمان تاسيسات کارخانه تخريب شد اما خوشبختانه بر اثر انفجار ، آتش سوزي اتفاق نيفتاد و باعث کاهش خسارت به کارخانه شوگا شد. اقدامات مناسب درخصوص ايمن سازي محل صورت گرفته است و وضعيت عمومي مجروحان به نامهاي مهدي ، حسن ، حبيب و بهروز رضايت بخش نيست و تلاش پزشکان براي بهبود آنها ادامه دارد.

/ 3 نظر / 13 بازدید

تحريم انتخابات شعار اصلي ما است حكومت آخوندي دشمن ملت ما است راي به خبرگان خيانت است به ايران آخوندهاي بيچاره ديگه آخر كاره خبرگان ارتجاع ديگه فايده نداره

اميرحسين

_________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_____¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤___¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _بدو__________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ____بيا__________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______آپم_________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____________________¤¤¤¤¤¤ _۞ فقط عاشقا بیان تو ۞

چاپاريست

با سلام تبلیغ آگهی رایگان در قالب تصویر.با www.chaparist.com منتظر حضور سبزتون هستیم.