جوانه زدن پس از 200 سال

بذر تعدادي گياه کمياب و ناشناخته که حدود 200 سال پيش ، در زمان جورج سوم ، پادشاه انگلستان ذخيره شده بود، دوباره شروع به رشد کرد. دانشمندان از بانک بذري که تحت حفاظت باغهاي گياه شناسي سلطنتي بريتانيا قرار دارد، بذرهايي را از 3گونه انتخاب و وادار به جوانه زني کردند. اين بذرها که سال 1803از سوي يک تاجر هلندي از آفريقاي جنوبي وارد بريتانيا شده بود، در دفترچه اي ذخيره و در آرشيو ملي بريتانيا نگهداري شده است. دانشمندان از جوانه زني اين بذرها بسيار شگفت زده شده اند؛ چون اين بذرها در شرايط نامساعدي نگهداري شده بودند و احتمال جوانه زني شان بسيار پايين بوده است. حدود 200 سال پيش ، کشتي تاجري که از چين و جاوه ، ابريشم و چاي مي آورد، از سوي نيروي دريايي بريتانيا در دماغه اميدنيک متوقف شد و تمامي مال و اموال و از جمله دفترچه اي که حاوي بذر گياهان نادري بوده است ، از او گرفته و به دادگاه عالي نيروي دريايي بريتانيا سپرده شده است. دفترچه پر از بذر اين تاجر حدود يک سال در کشتي مي ماند و سپس ماهها بعد به بريتانيا برده و به برج لندن منتقل مي شود و براي چندين سال نيز در آنجا نگهداري مي شود. کسي نمي داند چرا بذرها از آفريقا به بريتانيا حمل شدند و چرا اين تاجر بذرها را لابه لاي ورقهاي دفترچه اي قرار داده است. حدود 200 سال اين بذرها در بانک بذر بريتانيا در شرايط نامساعدي مي مانند و تنها در 10 سال اخير در شرايط کنترل شده اي قرار مي گيرند. رامت داور، يک بوم شناس بذر گفت: با اين شرايط ما انتظار نداشتيم هيچ کدام از اين بذرها جوانه بزنند ؛ اما 3 تا از بذرها که بذرهاي واقعا سفت و سختي بودند، بالاخره جوانه زدند. از اين 3 بذر، يکي گياه Liparia villosoca است ، 2 بذر ديگر از گونه ناشناخته اي هستند که يکي Protea بوده و ديگري نوعي اقاقياست. Liparia خيلي خوب جوانه زده است ؛ به طوري که از 25 بذر موجود که کاشته شده ، 16 تايشان جوانه زده و تبديل به گياه شده است. اما اقاقيا وضعيت متفاوتي داشت. ما تنها 2 بذر از اقاقيا داشتيم که يکي از آنها جوانه زد و به نتيجه مطلوبي رسيد ؛ اما متاسفانه به وسيله حشره پارازيتي از درون خورده شد! رامت داور افزود: ما شانس زيادي براي نتيجه دادن آزمايش هايمان نداشتيم و درواقع کار ما تيري در تاريکي بود. در ناحيه دماغه اميدنيک مرتبا آتش سوزي مي شود و ظاهرا اين آتش از جمله عوامل مهم جوانه زني بذرها در اين منطقه است. براي همين هم ما تصميم گرفتيم بذرها را در همان شرايط قرار دهيم. به اين ترتيب که پوسته بذرها را خراش و آنها را در محفظه هايي پر از دود قرار داديم ، مثل دود حاصل از آتش سوزي هاي منطقه آفريقا. حتي با وجود چنين شرايط مشابهي از 32 گونه تحت آزمايش ، 29 گونه از جوانه زني خودداري کردند و تنها 3گونه جوانه زدند. ترغيب جوانه زني بذرهاي قديمي کار بسيار مشکلي است و معمولا با شکست مواجه مي شود. چند سال پيش دانشمندان امريکايي توانستند بذرهايي از نيلوفر آبي را که 500ساله بودند وادار به جوانه زني کنند و حالا هم که با جوانه زني اين بذرهاي 200 ساله ، دانشمندان تصميم گرفته اند نقشه ژنتيکي آنها را تهيه و ژنومشان را تجزيه و تحليل کنند، تا به اين ترتيب اين گياهان سالخورده را با گياهان مشابه امروزي مقايسه کنند. ممکن است اين مقايسه نشان دهد که چگونه گونه هاي گياهي دماغه اميدنيک ، خود را با شرايط 2 قرن گذشته سازگار کرده و تاکنون دوام آورده اند.

/ 0 نظر / 13 بازدید